Dostawa gratis w całej Polsce |
tel. 22 2428797
logo

Zawarcie Umowy

ZAWARCIE UMOWY i ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Amber Marcin Baran (właścicielem serwisu www.kreator-kwiatow.pl) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „zamówienie nr# w serwisie www.kreator-kwiatow.pl”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „otrzymaliśmy wpłatę za zamówienie”. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Amber Marcin Baran, właścicielem serwisu www.kreator-kwiatow.pl.

2. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.kreator-kwiatow.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Amber Marcin Baran, ul. Sieronia 2/6, 44-121 Gliwice, lub drogą mailową na adres info@kreator-kwiatow.pl

3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: Amber Marcin Baran, ul. Sieronia 2/6, 44-121 Gliwice.

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Amber Marcin Baran świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

    - rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Amber Marcin Baran przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
    -  towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
    -  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w kwiaciarni internetowej www.kreator-kwiatow.pl jest wyłączone dla towarów takich jak bukiety i kompozycje kwiatowe.


Nasze najpopularniejsze kwiaciarnie : kwiaciarnia Warszawa | kwiaciarnia Poznań | kwiaciarnia Wrocław | kwiaciarnia Gdańsk | kwiaciarnia Bydgoszcz | kwiaciarnia Częstochowa | kwiaciarnia Gliwice | kwiaciarnia Katowice | kwiaciarnia Kraków | kwiaciarnia Lublin | kwiaciarnia Olsztyn | kwiaciarnia Radom | kwiaciarnia Ruda Śląska | kwiaciarnia Rzeszów | kwiaciarnia Szczecin | kwiaciarnia Zabrze | kwiaciarnia Zielona Góra | kwiaciarnia Łódź |Kontakt

tel.22 2428797, fax 22 1131497
info@kreator-kwiatow.pl


Jakość i Zaufanie
Nasz Newsletter

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.