Dostawa gratis w całej Polsce |
tel. 22 2428797
logo

Regulamin

Regulamin

Kwiaciarnia internetowa www.kreator-kwiatow.pl prowadzona jest przez firmę Amber Marcin Baran z siedzibą przy ul.Sieronia 2/6, 44-121 Gliwice, identyfikującą się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 631-247-33-84 REGON 241033079.

1. www.kreator-kwiatow.pl prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.kreator-kwiatow.pl lub przez telefon.

2. Dostawy kwiatów na terenie Polski realizowane są przez kwiaciarnie partnerskie.

3. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie www.kreator-kwiatow.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.

4.  Szczegółowe zasady dotyczące terminów realizacji zamówień określone są terminach dostawy.

5. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem i nie uda mu się skontaktować telefonicznie z odbiorcą,  zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią lub biurem www.kreator-kwiatow.pl i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.

6. Przesyłki do szpitali, hoteli, restauracji, dużych firm, banków mogą być doręczane do recepcji lub sekretariatu.

7. Kwiaciarnia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z odbiorcą w treści zamówienia.

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., www.kreator-kwiatow.pl zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów. www.kreator-kwiatow.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.

9. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności  przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności tj. e-przelew (Payu), PayPal, przelew zwykły.

10. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

12. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, gdy będą one pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie, faksem, lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

13. Produkty z kategorii "Pachnące Przesyłki" oraz "Kosze Słodkości" doręczane są kurierem DPD. Przed odebraniem przesyłki od kuriera firmy DPD należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. W innym wypadku należy podpisać protokół odbioru i rozpakować przesyłkę w obecności kuriera sprawdzając jej zawartość. Kurier ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.

      13.1 W przypadku, uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje: czas i miejsce dostawy, co zostało zniszczone i w jakiej ilości, określenie zabezpieczenia paczki (jak została zabezpieczona), wyraźny podpis kuriera.

      13.2 Podpisane protokołu przyjęcia przesyłki i nie zgłoszenie dostarczającemu kurierowi faktu uszkodzenia towaru oznacza akceptację prawidłowego jego dostarczenia oraz jest równoznaczne z rezygnacją z reklamacji na uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w trakcie transportu.

      13.3 W wybranym dniu dostawy kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem kurier może kontaktować się z odbiorcą celem ustalenia innej pory doręczenia, o ile to możliwe. W przypadku braku możliwości dostawy ze względu na nieobecność odbiorcy i brak kontaktu z odbiorcą, kurier podejmie drugą próbę doręczenia w kolejnym dniu roboczym. Jeżeli drugie doręczenie będzie nieskuteczne, przesyłka zostanie zwrócona do firmy Amber Marcin Baran właściciela sklepu internetowego www.kreator-kwiatow.pl, a zleceniodawca ponosi koszty związane ze zwrotem towaru i jego ewentualnym zepsuciem ( w przypadku kwiatów ciętych). Koszty te są wyliczane indywidualnie i stanowią rzeczywisty koszt poniesiony przez firmę Amber Marcin Baran właściciela sklepu internetowego www.kreator-kwiatow.pl.

      13.4 Firma DPD daje 95% gwarancji doręczenia w wybranym dniu. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane w wybranym dniu z przyczyn zależnych od firmy DPD, kurier może doręczyć zamówienie w kolejnym dniu roboczym. Fakt ten nie stanowi naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

      13.5  Aby zamówienie zostało przekazane do realizacji przez firmę DPD w wybranym przez Państwa dniu musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 12.00 poprzedniego dnia roboczego.

14. www.kreator-kwiatow.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką jakości produktu.

15. www.kreator-kwiatow.pl zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

16. Amber Marcin Baran, właściciel serwisu internetowego www.kreator-kwiatow.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności www.kreator-kwiatow.pl.

17. www.kreator-kwiatow.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego podczas procesu składania zamówienia oraz rejestracji konta adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

18. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej www.kreator-kwiatow.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

20.
Regulamin określa zasady zakupów w www.kreator-kwiatow. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

21. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Załączniki do Regulaminu

1. Terminy Dostaw
2. Zawarcie Umowy i Odstąpienie od Umowy
3. Polityka Jakości Produktu
4. Polityka Ochrony Prywatności

Nasze najpopularniejsze kwiaciarnie : kwiaciarnia Warszawa | kwiaciarnia Poznań | kwiaciarnia Wrocław | kwiaciarnia Gdańsk | kwiaciarnia Bydgoszcz | kwiaciarnia Częstochowa | kwiaciarnia Gliwice | kwiaciarnia Katowice | kwiaciarnia Kraków | kwiaciarnia Lublin | kwiaciarnia Olsztyn | kwiaciarnia Radom | kwiaciarnia Ruda Śląska | kwiaciarnia Rzeszów | kwiaciarnia Szczecin | kwiaciarnia Zabrze | kwiaciarnia Zielona Góra | kwiaciarnia Łódź |Kontakt

tel.22 2428797, fax 22 1131497
info@kreator-kwiatow.pl


Jakość i Zaufanie
Nasz Newsletter

Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.